دستگاه ها

6 مسابقات
ترتیب بر اساس:
500,000تومان
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
تیپ دستگاه
فرز
مشاهده بیشتر
500,000تومان
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
تیپ دستگاه
فرز
مشاهده بیشتر
500,000تومان
کنترل
HEIDENHAIN TNC 426
تیپ دستگاه
فرز
مشاهده بیشتر
کنترل
Siemens 840C
تیپ دستگاه
تراش
سال ساخت
2000
مشاهده بیشتر
کنترل
FANUC OT
تیپ دستگاه
تراش
سال ساخت
1995
مشاهده بیشتر
کنترل
SIEMENS 810D
تیپ دستگاه
تراش
سال ساخت
1995
مشاهده بیشتر