- دستگاه ها

1 مسابقات
ترتیب بر اساس:
  • ساخت: -
کنترل
Siemens 840C
تیپ دستگاه
تراش
سال ساخت
2000
مشاهده بیشتر