عنوان دستگاه
جزئیات دستگاه
مرحله 1
برند*
مدل*
تیپ دستگاه*
کنترل
سال ساخت
محور X
محور Y
محور Z
ماکزیمم سرعت اسپیندل(RPM)
تعداد محور
تعداد ابزار
استاندارد ابزار
وزن(KG)
ساخت
ثبت شده
شناسه
ویژگی های دستگاه خود را انتخاب کنید
مرحله 2
محور ها
سایر ویژگی ها
آپلود عکس
مرحله 3
فیلم اضافه کنید
مرحله 4
اگر فیلم ها مفید نیستید ، نگران نباشید. با استفاده از صفحه "مدیریت تبلیغات" می توانید پس از اتمام تبلیغات ، آنها را اضافه یا ویرایش کنید.
یادداشت های فروشنده را وارد کنید
مرحله 5
قیمت درخواست خود را تنظیم کنید
مرحله 6
قیمت* (تومان)

ثبت نام