ماشین ابزار یا دستگاه CNC چیست؟

ماجرای دستگاه های CNC با کمی جو زدگی و تصمیمات احساسی توام شده بطوریکه بسیاری از کارگاهها و مراکز تولیدی نیازی به آنها ندارند اما برای تکمیل ویترین تجهیزاتشان اقدام به خریداری میکنند یا کارگاهی مبتنی بر خدمات تراش یا فرز CNC احداث میکنند بدون آنکه برای جذب مشتریان راهکاری اندیشیده باشند.
نکته اصلی آن است که نباید یک دستگاه CNC را متفاوت از ماهیت اصلی آن بدانیم، مثلا دستگاه برش لیزر CNC چیزی جز یک ماشین برشکاری اتوماتیک نیست اما انتخاب خودکار یا سنتی بودن آن به آگاهی از مزایا و معایب تجهیزات CNC نیاز دارد که در این بخش بررسی میشوند.
سی_ان_سی_CNC